Reklamacje i Zwroty towaru:

  1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
  2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług
  3. Formularz reklamacji towaru
  4. Formularz reklamacji świadczenia usługi
  5. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
  6. Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług